Rekenbootcamp

Rekenbootcamp

Sneller rekenen door bewegend leren bij de naschoolse opvang van SKS Alles Kids!

Rekenbootcamp is een slim uitgedacht programma waarbij kinderen vanaf groep 4 beweging, kleur en beelden gebruiken om rekensommen te automatiseren. Hierdoor worden beide hersenhelften geactiveerd. Het leren gaat sneller en nieuwe informatie wordt beter opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Waarom is het automatiseren van sommen zo belangrijk?
Automatiseren is het vlot kunnen benoemen van tafelsommen en sommen t/m 20. Als leerlingen de tafelsommen hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven die in groep 6, 7 en 8 aan de orde komen. Het uitrekenen van grote vermenigvuldigingen, deelsommen, breuken en procenten kosten dan minder tijd en moeite.

Wat kunt uw kind verwachten tijdens een Rekenbootcamp Tafels?

  • Intensieve rekentraining van de tafels t/m 10.
  • Spel, actie en beweging, o.a. tafelsommenbingo, balspelen, hinkelen, springen en rennen.
  • Beeldende uitleg: elke tafel heeft zijn eigen kleur en beeld.
  • Meer zelfvertrouwen en plezier in rekenen.
  • Ideeën om thuis de tafels verder zelf te oefenen.

Waar en wanneer?
Vanaf schooljaar 2016-2017 verzorgt Het Leerpunt bij de naschoolse opvang van SKS Alles Kids Rekenbootcamps

(voorheen Het Rekenatelier) en Taalateliers op de locaties in Spijkenisse, Barendrecht en Poortugaal. 
Wij zijn met de Rekenbootcamp Tafels en Het Taalatelier drie tot vier weken op een locatie aanwezig (Het Taalatelier op dinsdag, Rekenbootcamp op donderdag).  
Kinderen die opgevangen worden door SKS Alles Kids mogen hieraan gratis deelnemen.
Wilt u uw kind opgeven en weten op welke data we bij de opvanglocatie van uw kind zijn? Neem dan even contact op met SKS Alles Kids (www.sksalleskids.nl) of raadpleeg het SKS Alles Kids Activiteitenmagazine.

Wordt uw kind niet opgevangen door SKS Maar heeft u toch interesse in een Rekenbootcamp Tafels of Rekenbootcamp Sommen tot 100, stuurt u dan een berichtje via ons contactformulier. 

Schrijf je snel in bij SKS Alles Kids. We REKENEN op je. Tot ziens bij de Rekenbootcamp!

Spellingbootcamp: wordt verwacht 2017!