Rekenbootcamp

Rekenbootcamp

Sneller rekenen door bewegend leren bij de naschoolse opvang van SKS Alles Kids!

Wat is een Rekenbootcamp?
Rekenbootcamp is een slim uitgedacht programma waarbij kinderen vanaf groep 4 beweging, kleur en beelden gebruiken om de tafels van vermenigvuldiging te memoriseren. Hierdoor worden beide hersenhelften geactiveerd. Het leren gaat sneller en nieuwe informatie wordt beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Tijdens de Rekenbootcamp wordt ook gebruik gemaakt van de leuke rekenspellen uit het effectieve reken-wiskundeprogramma Met Sprongen Vooruit.

Waarom is het automatiseren en memoriseren van sommen zo belangrijk?
Memoriseren is het vlot kunnen benoemen van de antwoorden op tafelsommen en sommen t/m 10. Het gaat hierbij om feitenkennis.

Automatiseren is het kunnen berekenen van sommen via een tussenstap (bijvoorbeeld: 7+5 = 7+3+2 = 12 en 48+12 = 48+10+2 = 60). Als leerlingen deze sommen hebben geautomatiseerd en/of gememoriseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven die in groep 6, 7 en 8 aan de orde komen. Het uitrekenen van grote vermenigvuldigingen, deelsommen, breuken en procenten kosten dan minder tijd en moeite.

Wat kan uw kind verwachten tijdens een Rekenbootcamp?
• Intensieve rekentraining van de tafels t/m 10.
• Spel, actie en beweging, o.a. balspelen, hinkelen, springen en rennen.
• Beeldende uitleg: elke tafel heeft zijn eigen kleur en beeld.
• Meer zelfvertrouwen en plezier in rekenen.
• Ideeën om thuis de tafels verder zelf te oefenen.

Kinderen die opgevangen worden door SKS Alles Kids mogen hieraan gratis deelnemen.
Wilt u uw kind opgeven en weten op welke data we bij de opvanglocatie van uw kind zijn? Neem dan even contact op met SKS Alles Kids (www.sksalleskids.nl) of raadpleeg het SKS Alles Kids Activiteitenmagazine.

Wordt uw kind niet opgevangen door SKS Alles Kids maar heeft u toch interesse in een Rekenbootcamp, stuurt u dan een berichtje via het contactformulier. 

Schrijf je snel in bij SKS Alles Kids.
We REKENEN op je. Tot ziens bij de Rekenbootcamp!

Taalatelier
In schooljaar 2018-2019 verzorgt Het Leerpunt ook weer leuke Taalateliers bij SKS Alles Kids. Benieuwd wanneer Het Taalatelier op de opvanglocatie van uw kind gegeven wordt? Neem dan contact op met SKS Alles Kids.