Begeleiding op maat bij leren

Begrijpend lezen

Rekenen

Leren leren

Spelling

Dyslexie & Dyscalculie

Voor scholen

Maatwerk

Het Leerpunt biedt maatwerk. Vanuit de sterke kanten en interesses van uw kind of de leerling wordt aan de leerpunten gewerkt. Dit kan via het aanpakken van opgelopen achterstanden door hiaten in de lesstof en/of het geven van extra uitleg (pre-teaching) van de lesstof die op dat moment in de klas centraal staat. Dit bevordert de motivatie en het zelfvertrouwen waardoor het kind zich nieuwe lesstof gemakkelijker eigen kan maken. De begeleiding wordt afgestemd op de werkwijze in de klas. Als alle betrokken partijen samenwerken, is het leerresultaat namelijk het grootst.

Begeleiding in de praktijk, op school of via Zoom
De begeleiding vindt plaats in de praktijk in Spijkenisse Maaswijk-Landgoed of in de vertrouwde schoolomgeving van het kind. In overleg kan bekeken worden of er online begeleiding via Zoom mogelijk is.

Graag ga ik samen met u op zoek naar een passende oplossing voor uw leerprobleem!
NEEM CONTACT OP