Hulp op maat bij leren

Begrijpend lezen

Veel kinderen hebben een hekel aan lezen. Ze vinden het saai, vinden boeken stom of kunnen geen leuke boeken vinden.

Rekenen

Ondanks al het oefenen en stampen lukt het soms maar niet om de tafels in het hoofd te krijgen. Hoofdrekenen, grote getallen, breuken, procenten, metriek stelsel: rekenen wordt abracadabra.

Leren leren

Kan uw kind of leerling wel een steuntje in de rug gebruiken bij het leren leren, huiswerk maken of plannen? Het Leerpunt geeft hiervoor speciale trainingen voor leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Spelling

Aan de hand van een dictee en spellingonderzoek wordt bekeken met welk type woorden de leerling nog moeite heeft. Er wordt aandacht besteed aan de klanktekenkoppeling, het spellingbewustzijn, spellingregels- en meer

Dyslectie & Dyscalculie

Heeft uw zoon, dochter of leerling dyslexie? Dan bent u aan het goede adres voor dyslexiebegeleiding.

Voor Scholen

Heeft u op school (zorg)leerlingen die vastlopen met leren en heeft u niet voldoende onderwijspersoneel of specialistische kennis in huis om deze leerlingen passend onderwijs te bieden?

Maatwerk

Het Leerpunt biedt maatwerk. Vanuit de sterke kanten en interesses van uw kind of de leerling wordt aan de leerpunten gewerkt. Dit kan via het aanpakken van opgelopen achterstanden door hiaten in de lesstof en/of het geven van extra uitleg (pre-teaching) van de lesstof die op dat moment in de klas centraal staat. Dit bevordert de motivatie en het zelfvertrouwen waardoor het kind zich nieuwe lesstof gemakkelijker eigen kan maken. De begeleiding wordt afgestemd op de werkwijze in de klas. Als alle betrokken partijen samenwerken, is het leerresultaat namelijk het grootst.

Begeleiding in de praktijk, op school of via Zoom
De begeleiding vindt plaats in de praktijk in Spijkenisse Maaswijk-Landgoed of in de vertrouwde schoolomgeving van het kind. In overleg kan bekeken worden of er online begeleiding via Zoom mogelijk is.

De begeleiding wordt afgestemd op de werkwijze in de klas. Als alle betrokken partijen samenwerken, is het leerresultaat het grootst.

Graag ga ik samen met u op zoek naar een passende oplossing voor elk leerprobleem!
NEEM CONTACT OP