Technisch en begrijpend lezen

Technisch en begrijpend lezen

Als je vloeiend en vlot kunt lezen gaat er een wereld van kennis voor je open

Bij technisch lezen wordt gewerkt aan het vlot leren benoemen van lastige letters (b.v. b/d, eu, ui), directe woordherkenning en het vloeiend en vlot lezen van woorden, zinnen en teksten. Ook is er aandacht voor het lezen met de juiste intonatie. Goed technisch (dus vloeiend en vlot) kunnen lezen van teksten en een ruime woordenschat zijn van belang voor het leesbegrip. Om een tekst goed te kunnen begrijpen moet namelijk 95% van de woordbetekenissen bekend zijn. Ook het kunnen toepassen van leesstrategieën en een goede algemene ontwikkeling zijn van invloed op het begrijpend lezen.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de leesstrategieën:

  • Voorspellen (waar zal de tekst over gaan?).
  • Voorkennis ophalen over een onderwerp (wat weet de leerling al?).
  • Vragen stellen over de tekst (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe?).
  • Verbanden leggen (signaalwoorden herkennen die een verband aangeven zoals b.v. oorzaak/gevolg).
  • Verwijswoorden herkennen (De man loopt in het park. Hij heeft een hond).
  • Samenvatten (in eigen woorden of via een mindmap het belangrijkste van de tekst weergeven).

In de lessen staan leesmotivatie en leesplezier voorop. Door het inzetten van aansprekende teksten, kinder- en jeugdboeken en educatief spelmateriaal wordt de leerling gestimuleerd om in de vrije tijd ook te blijven oefenen met lezen. Ook wordt gewerkt aan het omgaan met meerkeuze vraagstelling, zoals deze in de Citotoetsen voorkomt.