Voor scholen

Heeft u op school (zorg)leerlingen die vastlopen met leren en heeft u niet voldoende onderwijspersoneel of specialistische kennis in huis om deze leerlingen passend onderwijs te bieden? Het inschakelen van een remedial teacher die uw leerling weer op weg helpen, kan dan een uitkomst zijn.

Sommige leerlingen hebben, al dan niet tijdelijk, extra ondersteuning nodig om goed te kunnen blijven meedoen met het onderwijsaanbod op school. Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld vanwege de scholensluiting en het online onderwijs vanwege Covid-19. Veel leerlingen hebben zich in deze periode niet optimaal kunnen ontwikkelen. Wellicht bestonden de moeilijkheden al voor die tijd en was er al sprake van een leerachterstand, leerstoornis, sociaal emotionele 

problemen of specifieke onderwijsbehoeften. Ook komt het voor dat een leerling vanwege ziekte of andere oorzaken het onderwijs een tijd niet kan volgen. Soms staan leerlingen op de wachtlijst voor een plek in het speciaal basisonderwijs. De reguliere basisschool moet de periode tot overplaatsing dan zien te overbruggen met een passend onderwijsaanbod.

Voor ouders/verzorgers

Herkent u dit?

Iedere ouder of verzorger wil het beste voor zijn of haar kind. Zeker dat het goed leert rekenen en lezen op de basisschool, zodat het later een opleiding en beroep kan kiezen die past bij de capaciteiten en talenten. Een goede taal- en rekenvaardigheid zijn daarbij voorwaarde. De school en u proberen er alles aan te doen om daaraan bij te dragen en toch maakt u zich zorgen.

U merkt dat uw kind erg veel moeite moet doen om lezen, rekenen en/of spelling of het leren in het algemeen onder de knie te krijgen. Dat knaagt aan de motivatie en het zelfvertrouwen van uw kind. De scores zijn laag, uw kind leert niet meer met plezier en zit daardoor niet lekker in zijn/haar vel. Frustratie ligt op de loer en uw kind loopt het liefst hard weg van de schooltaken. Er komt niet uit wat erin zit.

De leerkracht probeert uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden, maar heeft een klas vol kinderen die allemaal aandacht nodig hebben en maar één paar handen. Bovendien weet u dat er een lerarentekort is en dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoog is. De juiste ondersteuning bieden, valt dan niet altijd mee. Thuis samen oefenen na schooltijd heeft u, ondanks uw eigen volle agenda, al vaak geprobeerd, maar dit roept alleen maar weerstand op bij uw kind. Bovendien weet u niet precies hoe u bepaalde lesstof moet uitleggen en hoe u uw kind kan motiveren. Dat is niet vreemd. Lesgeven is namelijk een vak!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheden voor begeleiding op maat

  • Individuele begeleiding of in kleine groepjes (4-6 leerlingen) bij  technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
  • Dyslexie en dyscalculie of bij een vermoeden daarvan.
  • Leren leren en executieve functies (ook voor middelbare scholen).
  • Zelfvertrouwen, faalangst en mindset.
  • Werkhouding: concentratie, planning, doorzettingsvermogen.
  • Speciale onderwijsbehoeften (b.v. vanwege ADHD of autismespectrumstoornis).

  Hoe zou het zijn als…

   • U weet dat uw leerling de begeleiding krijgt die het nodig heeft?
   • U de leerontwikkeling  ziet groeien en de resultaten omhoog gaan?
   • U de leerling weer met plezier en zelfvertrouwen ziet leren?
   • De leerkracht meer ontspannen kan lesgeven, omdat hij/zij ontlast wordt?
   • U een samenwerkingspartner binnen de school heeft die meedenkt en samen met school het onderwijs passend maakt?
   • U binnen de eigen school onderwijs op maat kunt bieden door samen te werken met een externe onderwijsprofessional?

   Hoe zou het zijn als…

    Hoe fijn zou het zijn als uw kind:

   • Goed leert lezen en/of rekenen door extra uitleg en oefening?
   • Weer plezier krijgt in leren omdat het de lesstof eindelijk begrijpt?
   • Weer zelfvertrouwen krijgt en toetsen meer ontspannen kan maken?
   • Resultaten behaalt die bij hem/haar passen?
   • Beter kan meedoen met de lesstof in de klas?
   • Moeilijkheden leert te overwinnen en doorzettingsvermogen toont?
   • Leert hoe hij/zij het beste kan leren?
   • Het onderwijsniveau kan gaan volgen dat past bij zijn/haar capaciteiten?

   Hoe fijn zou het zijn als u:

   • Ziet dat uw kind beter in zijn/haar vel zit en het goed gaat op school?
   • Merkt dat er thuis meer rust is, omdat er minder gedoe is over het leren?
   • Weet welke oplossingen er passen bij de onderwijsbehoefte van uw kind?
   • Uw zorgen kunt delen met iemand die ervaring en kennis heeft van leermoeiijkheden, dyslexie en dyscalculie en die met u en de school meedenkt en samenwerkt?
   • Precies weet waar uw kind moeite mee heeft, zodat u hem/haar thuis ook gericht kunt ondersteunen?

   Jaren ging onze zoon met tegenzin naar school. Het lukte de school niet om hem te motiveren en te achterhalen wat de reden was van zijn negatieve houding. Wat de school niet lukte, lukte Esther in een heel korte tijd.
   Esther gaf hem zelfvertrouwen en ze geloofde in hem. Met al haar geduld, positieve aandacht en vertrouwen gingen zijn resultaten op school omhoog.

   Het was fijn voor hem dat hij de aanpak kreeg die hij nodig had. Ik zou iedereen Het Leerpunt aanbevelen. Onze zoon kijkt er nog steeds met een goed gevoel op terug.

   Liselotte Westerbeek

   Samenwerking met scholen

   Het Leerpunt kan inmiddels bouwen op 15 jaar onderwijservaring en is sinds 2010 gespecialiseerd in leerlingbegeleiding op maat. Soms zijn ouders de opdrachtgever, soms de school van het kind. Het Leerpunt werkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor scholen (basis- en voortgezet onderwijs) in Nissewaard.

   Interesse in leerlingbegeleiding op maat?

   Heeft u als school subsidie en budget vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, Verbeteren Basisvaardigheden, Overgang PO-VO, ROK, een maatwerkbudget of onderwijsarrangement voor leerlingen die dat extra steuntje in de rug heel hard nodig hebben?
   Klik dan hieronder.

   Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
   NEEM CONTACT OP

   Begrijpend lezen

   Rekenen rekenen

   Leren leren 

   Spelling spelling

   Dyslexie & Dyscalculie

   Voor scholen