Begeleiding en coaching op maat bij leren

Begrijpend lezen

Rekenen

Leren leren

Spelling

Dyslexie & Dyscalculie

Voor Scholen

Als betrokken ouder, leerkracht of intern begeleider heeft u het gevoel dat er meer in uw kind of leerling zit dan er tot nu toe uitkomt. U wilt hierbij graag helpen, zodat het kind de lesstof begrijpt en goed in zijn/haar vel zit. De juiste ondersteuning bieden, valt in de praktijk niet altijd mee. Vaak heeft een kind na schooltijd geen zin meer om thuis nog extra te oefenen. Als ouder wilt u er ook niet constant bovenop zitten en weet u misschien niet hoe u het beste die moeilijke rekensommen kunt uitleggen. De lesmethodes van nu zijn namelijk anders dan die van vroeger. In het drukke gezinsleven is er ook niet altijd tijd om samen na schooltijd nog huiswerk te doen of geeft het samen oefenen strijd en stress. Soms komt het ook voor dat uw kind of leerling meer of specialistische begeleiding nodig heeft dan school kan bieden.

Herkent u dit als ouder of school bij uw kind of leerling?

  • Leerachterstand(en) met rekenen of (begrijpend) lezen, taal of spelling.
  • Lage scores bij de lesmethodetoetsen en/of de Citotoetsen.
  • Moeite met hoofdrekenen, tafels, delen, breuken, procenten, metriek stelsel.
  • Moeizaam lezen en begrijpen van teksten ondanks het vele oefenen.
  • Dyslexie of dyscalculie, of een vermoeden ervan.
  • Problemen met aanpakken van het huiswerk (plannen, concentreren, samenvatten).
  • Geen plezier (meer) in leren. Afnemende motivatie.
  • Last van spanning , stress en frustratie rond het leren en bij toetsen.

  Hoe zou het zijn als uw kind of leerling…

   • Weer goed kan meedoen met de lesstof in de klas?
   • Weer met plezier naar school gaat en gemotiveerd is?
   • Weer cijfers haalt die passen bij zijn/haar capaciteiten?
   • Het onderwijsniveau kan (gaan) volgen dat bij hem/haar past?
   • Meer zelfvertrouwen krijgt?
   • Ontspannen een toets kan maken?
   • Zelfstandig (huis)werk maakt?
   • (Weer) lekker in zijn/haar vel zit?

   Graag ga ik samen met u op zoek naar een passende oplossing voor elk leerprobleem!

   NEEM CONTACT OP

   Wat kan Het Leerpunt voor u betekenen?

    Het Leerpunt is een praktijk gespecialiseerd in remedial teaching, didactisch onderzoek en coaching van leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het leren. Op enthousiaste wijze wordt passende, professionele en oplossingsgerichte begeleiding geboden. Samen wordt gezocht naar de beste oplossingen om de leermoeilijkheden te overwinnen zodat leren weer leuk wordt. Zo begrijpt uw zoon, dochter of leerling de lesstof weer, verbetert het zelfvertrouwen en wordt leren (weer) leuk! 

    Leerlingen in de basisschool kunnen terecht voor begeleiding bij lezen, rekenen, taal, spelling en leren leren. Voor middelbare scholieren is er een speciaal programma waarbij ze in 12 weken slim leren leren en plannen. Begeleiding bij overige vakken voor de middelbare school is op aanvraag.
    Zowel ouders als scholen kunnen Het Leerpunt inschakelen voor een begeleidingstraject op maat. De begeleiding vindt plaats op de eigen school van de leerling of  eventueel online via Zoom.

    Begrijpend lezen

    Rekenen

    Leren leren

    Spelling

    Dyslexie & Dyscalculie

    Voor Scholen