Begeleiding op maat bij leren

Begrijpend lezen

Rekenen rekenen

Leren leren 

Spelling spelling

Dyslexie & Dyscalculie

Voor scholen 

Als betrokken ouder, leerkracht of intern begeleider van school heeft u het gevoel dat er meer in uw kind of leerling zit, dan er tot nu toe uitkomt. U wilt graag helpen, zodat het kind de lesstof begrijpt en goed in zijn/haar vel zit. De juiste ondersteuning bieden, valt in de praktijk niet altijd mee. Als ouder merkt u dat uw kind na schooltijd geen zin meer heeft om thuis extra te oefenen. U wilt er ook niet constant bovenop zitten en misschien weet u niet hoe u de lesstof kunt uitleggen. Samen oefenen zorgt dan voor strijd en stress in huis. Als school merkt u dat u niet voldoende ondersteuning kunt bieden vanwege een tekort aan leerkrachten, tijdgebrek in het rooster of onvoldoende specialistische kennis van leermoeilijkheden. Dan kan een remedial teacher die met u meedenkt een oplossing zijn!

Herkent u dit als ouder of school bij uw kind of leerling?

  • Leerachterstand met rekenen of technisch lezen, begrijpend lezen en/of spelling.
  • Lage scores bij de methodetoetsen en/of de Citotoetsen.
  • Moeite met automatiseren bij hoofdrekenen, tafels, delen, breuken, procenten, metriek stelsel.
  • Moeizaam lezen en begrijpen van teksten ondanks het vele oefenen.
  • Dyslexie of dyscalculie, of een vermoeden ervan.
  • Problemen met de aanpak van huiswerk (plannen, concentreren, niet weten hoe te leren).
  • Geen plezier (meer) in leren. Afnemende motivatie.
  • Weinig zelfvertrouwen, stress en frustratie rond het leren en bij toetsen.

  Hoe zou het zijn als uw kind of leerling…

   • Weer goed kan meedoen met de lesstof in de klas?
   • Weer met plezier naar school gaat en gemotiveerd is?
   • Weer cijfers haalt die passen bij zijn/haar capaciteiten?
   • Het onderwijsniveau kan (gaan) volgen dat bij hem/haar past?
   • Meer zelfvertrouwen krijgt?
   • Ontspannen een toets kan maken?
   • Zelfstandig (huis)werk maakt?
   • (Weer) lekker in zijn/haar vel zit?

   Graag ga ik samen met u op zoek naar een passende oplossing voor uw leerprobleem!

   NEEM CONTACT OP

   Wat kan Het Leerpunt voor u betekenen?

    Het Leerpunt is een praktijk gespecialiseerd in remedial teaching, didactisch onderzoek en coaching van leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het leren. Op enthousiaste wijze wordt passende, professionele en oplossingsgerichte begeleiding geboden. Samen wordt gezocht naar de beste oplossingen om de leermoeilijkheden te overwinnen zodat leren weer leuk wordt. Zo begrijpt uw zoon, dochter of leerling de lesstof weer, verbetert het zelfvertrouwen en wordt leren (weer) leuk! 

    Leerlingen in de basisschool kunnen terecht voor begeleiding bij lezen, rekenen, taal, spelling en leren leren. Voor middelbare scholieren is er een speciaal programma waarbij ze in 12 weken slim leren leren en plannen. Begeleiding bij overige vakken voor de middelbare school is op aanvraag.
    Zowel ouders als scholen kunnen Het Leerpunt inschakelen voor een begeleidingstraject op maat. De begeleiding vindt doorgaans plaats op de eigen school van de leerling of eventueel online via Zoom.

    Begrijpend lezen

    Rekenen rekenen

    Leren leren 

    Spelling spelling

    Dyslexie & Dyscalculie

    Voor scholen