Alle leerlingen lees- en rekenvaardig!

  • Maatwerk

  • Persoonlijk

  • Professioneel

  • 20 jaar onderwijservaring

Iedereen kan leren lezen en rekenen met de juiste begeleiding

Elke leerling kan leren lezen en rekenen als het de tijd en ruimte krijgt om in het eigen tempo te ontwikkelen. Door aan te sluiten bij wat de leerling al kan, leerpunten samen aan te pakken, goede instructie, geduld en motiverende lesmaterialen, kan het kind blijven groeien.

Plezier in leren en zelfvertrouwen volgen dan vanzelf. Mijn missie is om er samen met scholen en ouders voor te zorgen dat álle kinderen goed leren lezen en rekenen. Zo kunnen leerlingen beter meedoen in het onderwijs, hun talenten ontwikkelen, passende opleidingen volgen en de baan van hun dromen vinden. Samen werken we aan gelijke en betere kansen in de maatschappij.

leerpunt lezen

Wat kan Het Leerpunt voor u betekenen?

Het Leerpunt is gespecialiseerd in remedial teaching, didactisch onderzoek en coaching van leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het leren. Op enthousiaste wijze wordt passende, professionele en oplossingsgerichte begeleiding geboden. Er wordt samen gezocht naar de beste oplossingen om leermoeilijkheden te overwinnen en de leerresultaten te verbeteren. Zo begrijpt uw leerling de lesstof weer, verbetert het zelfvertrouwen en wordt leren (weer) leuk!

Scholen kunnen Het Leerpunt inschakelen voor een begeleidingstraject op maat bij lezen, spelling, rekenen en leren leren en onderwijsadvies. De begeleiding vindt plaats op de eigen school van de leerling en kan zowel individueel als in kleine groepen.

esther-vollenga

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ervaringen

Door de schoolsluiting tijdens corona hadden sommige kinderen achterstanden opgelopen op rekenen en begrijpend lezen. Esther heeft bij ons kinderen in kleine groepjes begeleid op beide vakgebieden. We zagen de kinderen groeien en zij liepen hun achterstanden steeds verder in. De leerkrachten kregen nieuwe ideeën aangereikt op het gebied van ondersteunende materialen die zij vervolgens konden inzetten voor de hele groep. Dankzij de inzet van Esther kunnen de meeste kinderen weer meedraaien met het reguliere programma. Daarnaast werkt Esther secuur, houdt ze de voortgang van de kinderen goed bij en betrekt de leerkrachten bij haar werkwijze maar is ze bovenal gewoon een hele lieve juf!

Thea Rovers en Maartje Beentjes

Directie BS De Klinker

Wij waren als school op zoek naar een aanbieder voor extra ondersteuning op het gebied van technisch lezen en spelling. Via het Leerpunt hebben Esther en Karin deze ondersteuning opgepakt. Onze samenwerking is prettig verlopen. Esther en Karin zijn vriendelijk en toegankelijk. De lessen binnen het ondersteuningsprogramma sluiten aan bij het niveau van de leerlingen en stimuleren de samenwerking tussen de leerlingen. De positieve effecten zijn merkbaar in de klas. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden en besproken met de leerkrachten en intern begeleider. Esther heeft kennis op het gebied van leerprocessen en didactiek. Zij geeft op een positieve manier tips en adviezen aan leerkrachten. Afgelopen schooljaar heeft een deel van onze leerlingen via Het Leerpunt ondersteuning gekregen op het gebied van begrijpend lezen. Wij kijken ernaar uit om onze samenwerking komend schooljaar voort te zetten.

Roxanne Corzilius

Intern begeleider - CBS De Rank

Hele goede ervaringen met Het Leerpunt. Esther is een vrouw met veel kennis, die zij inzet om de kinderen optimaal te begeleiden. Zij weet welke stappen er gezet moeten worden om de kinderen een stap verder te brengen binnen hun ontwikkeling. Doordat ze in haar lessen de “mindset-theorie” meeneemt, aansluit op hun niveau en de manier waarop zij met kinderen omgaat, merk je dat de kinderen meer vertrouwen in zichzelf krijgen. Dit is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. Zij is accuraat in het nakomen van afspraken en altijd bereid mee te denken.

Leontine van den Houten

Intern begeleider Basisschool De Maasoever

De ervaring die wij als basisschool De Wereldreiziger met Esther van Het Leerpunt hebben, is heel fijn. Esther begeleidt de leerlingen bij ons op school met rekenen. Ze denkt heel goed mee en is ook altijd bereikbaar voor de leerkrachten als zij vragen hebben over het rekenaanbod (via de mail of persoonlijk op de lesdag zelf).
Ze heeft heel veel kennis en kan deze ook goed overdragen op het team en de leerlingen. Ze werkt in kleine groepjes met de leerlingen aan hun rekenmuurtje. We zien de leerlingen groeien in hun rekenontwikkeling. Volgend schooljaar gaan wij verder met de begeleiding van Het Leerpunt en krijgen weer een aantal leerlingen in twee periodes rekenbegeleiding bij Esther.

Dianne van der Steen

Leer- en rekenspecialist De Wereldreizger Samenlevingsschool