Begrijpend lezen

Als je begrijpt wat je leest, gaat er een wereld van kennis voor je open

Veel kinderen hebben een hekel aan lezen. Ze vinden het saai, vinden boeken stom of kunnen geen leuke boeken vinden.
Ze vinden lezen moeilijk of kunnen wel lezen maar begrijpen toch niet echt wat ze lezen. Ze zien op tegen lange teksten, moeilijke woorden en helemaal tegen de Citotoets Begrijpend Lezen. Ze verliezen hun concentratie, geduld en worden onzeker. Lezen wordt vermeden, waardoor ze onvoldoende leeservaring opdoen om uit te groeien tot volwaardige lezers.
Gelukkig kan het ook anders!

Hoe zou het zijn als uw kind of leerling…

 • Weer plezier in lezen krijgt?
 • Regelmatig een leesboek pakt en uit zichzelf gaat lezen?
 • Begrijpt wat het leest?
 • Soms moet lachen om een grappige tekst?
 • Weet hoe moeilijke teksten op school aangepakt moeten worden?
 • Graag iets wil weten over een onderwerp en het zelf kan opzoeken in een boek of op internet?
 • Bij de leestoetsen denkt: “Kom maar op met die teksten”?
 • (Cito) leestoetsen ontspannen kan maken?
 • Resultaten haalt die bij hem/haar passen?

Elke ouder en school wil toch dat kinderen dit leren in hun basisschoolperiode?

Waarom is lezen zo belangrijk?

  Een goede leesvaardigheid is een voorwaarde voor alle schoolvakken. Lezen speelt bij alle vakken een belangrijke rol. Een goede lezer leest zoals hij/zij praat en begrijpt ook wat er staat. Zo kun je kennis verwerven, vragen en opdrachten goed begrijpen en uitvoeren. Ook bij rekenen!

  We staan er als volwassenen niet bij stil dat we kunnen lezen. We doen het gewoon, de hele dag door. Het is een automatisme geworden. Stel je toch eens voor dat je niet zou kunnen lezen? Dan blijf je verstoken van informatie.

  Kunnen lezen is noodzakelijk om later te kunnen functioneren in de maatschappij. Denk maar eens aan het lezen van een koop- of huurcontract voor een woning, een bijsluiter bij medicijnen, een gebruiksaanwijzing, het lezen van een recept of informatie opzoeken op internet.

  Het draait steeds weer om lezen en begrijpen wat je leest. Ongeacht je leeftijd, opleiding of baan.

  Dit gaat uw kind/leerling leren…

   • Vloeiend lezen van teksten in een passend leestempo (leestechniek).
   • Begrijpen waar een tekst over gaat (kern of hoofdgedachte vinden).
   • Omgaan met verschillende soorten teksten en vragen, die ook in toetsen voorkomen.
   • Leesstrategie├źn om een tekst aan te pakken.
   • Achter de betekenis komen van moeilijke woorden (woordenschat).
   • Verbanden in teksten leggen (b.v. oorzaak/gevolg herkennen).
   • Samenvatten: in eigen woorden navertellen waar een tekst over gaat.
   • Samenvatten: in een mindmap het belangrijkste van de tekst weergeven.
   • Omgaan met lange tekst bij toetsen zoals bij aardrijkskunde, geschiedenis etc.
   • Informatie opzoeken in een woordenboek, op internet of in een informatieboek.

   Hoe gaan we te werk?

    • Intakegesprek om kennis te maken en de hulpvraag te bespreken.
    • Diagnostisch onderzoek naar leesniveau, sterke en minder sterke punten en onderwijsbehoeften.
    • Leesgesprek over zelfvertrouwen, motivatie en de beleving rond het lezen.
    • Leerdoelen bepalen.
    • Aan de slag met de leerdoelen: instructie, voordoen, samen doen, zelf doen.
    • Evaluatie van de leerdoelen.
    • Bij achterblijvende leestechniek kan evt. een combinatie gemaakt worden van technisch en begrijpend lezen.

    Leesmotivatie en leesplezier staan voorop

     

     

    Er wordt gebruikt gemaakt van aansprekende teksten die aansluiten bij het niveau van de leerling. We werken met een handig stappenplan voor het aanpakken van teksten, educatief spelmateriaal en een leeslogboek.
    Omdat leesmotivatie en leesplezier voorop staan, ga ik samen met het kind op zoek naar geschikte leesboeken met als doel dat de leerling ook in de vrije tijd het lezen blijft oefenen. Daarnaast krijgt de leerling elke week teksten met opdrachten mee om thuis te maken (ca. 30-45 minuten per week).

    Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

    NEEM CONTACT OP

    Begrijpend lezen

    Rekenen

    Leren leren

    Spelling

    Dyslexie & Dyscalculie