Begrijpend lezen

Als je begrijpt wat je leest, gaat er een wereld van kennis voor je open

Herkent u dit?

Veel kinderen hebben een hekel aan lezen. Ze vinden het saai, vinden boeken stom of kunnen geen leuke boeken vinden.
Ze lezen moeizaam of kunnen wel lezen maar weten niet echt wat ze lezen. Ze zien op tegen lange teksten en helemaal tegen de Citotoets Begrijpend lezen. Ze verliezen hun concentratie, geduld en krijgen last van onzekerheid. Lezen is een frustrerende bezigheid geworden. Dat is niet nodig!

Hoe zou het zijn als uw kind of leerling…

  • Weer plezier in lezen krijgt?
  • Regelmatig een leesboek pakt en uit zichzelf gaat lezen?
  • Begrijpt wat het leest?
  • Soms moet lachen om een grappige tekst?
  • Weet hoe moeilijke teksten op school aangepakt moeten worden?
  • Graag iets wil weten over een onderwerp en het zelf kan opzoeken in een boek of op internet?
  • Bij de leestoetsen denkt: “Kom maar op met die teksten”?
  • (Cito) leestoetsen ontspannen kan maken?
  • Resultaten haalt die bij hem/haar passen?

  Ik durf wel te zeggen dat elke ouder en school wil dat kinderen dit leren in hun basisschoolperiode.

  Waarom is lezen zo belangrijk?

   Een goede leesvaardigheid is een voorwaarde voor alle schoolvakken. Lezen speelt bij alle vakken een belangrijke rol. Een goede lezer leest zoals hij/zij praat en begrijpt ook wat er staat. Zo kun je kennis verwerven, vragen en opdrachten goed begrijpen en uitvoeren. Ook bij rekenen!

   We staan er als volwassenen niet bij stil dat we kunnen lezen. We doen het gewoon, de hele dag door. Het is een automatisme geworden. Stel je toch eens voor dat je niet zou kunnen lezen? Dan blijf je verstoken van informatie.

   Kunnen lezen is noodzakelijk om later te kunnen functioneren in de maatschappij. Denk maar eens aan het lezen van een koop- of huurcontract voor een woning, een bijsluiter bij medicijnen, een gebruiksaanwijzing, het lezen van een recept of informatie opzoeken op internet.

   Het draait steeds weer om lezen en begrijpen wat je leest. Ongeacht je leeftijd, opleiding of baan.

   Dit gaat uw kind/leerling leren…

    • Vloeiend en vlot lezen van teksten.
    • Begrijpen waar een tekst echt over gaat en wat de kern van de tekst is.
    • Omgaan met verschillende soorten teksten en vraagstellingen, ook zoals die in de Citotoetsen voorkomen.
    • Leesstrategie├źn om een tekst aan te pakken.
    • Achter de betekenis komen van moeilijke woorden (woordenschat).
    • Verbanden in teksten leggen (b.v. oorzaak/gevolg herkennen).
    • Samenvatten: in eigen woorden of via een mindmap het belangrijkste van de tekst weergeven.
    • Omgaan met grote stukken tekst die geleerd moeten worden voor een toets (aardrijkskunde, geschiedenis etc.).
    • Informatie opzoeken in een woordenboek, op internet of in een informatieboek.

    Hoe gaan we te werk?

     • Intakegesprek met ouder(s) en leerling om kennis te maken en de hulpvraag te bespreken.
     • Diagnostisch onderzoek om het huidige leesniveau te bepalen.
     • Leerwerkgesprek met de leerling over zelfvertrouwen, motivatie en de beleving rond het lezen.
     • Leerdoelen bepalen.
     • Aan de slag met de leerdoelen: instructie, samen doen en daarna oefenen, oefenen, oefenen….
     • Evaluatie van de leerdoelen per blok van 12 lessen.

     Leesmotivatie en leesplezier staan voorop

      

     Er wordt gebruikt gemaakt van aansprekende teksten die aansluiten bij het niveau van de leerling. We werken met een handig stappenplan voor het aanpakken van teksten, educatief spelmateriaal en een leeslogboek.
     Omdat leesmotivatie en leesplezier voorop staan, ga ik samen met het kind op zoek naar geschikte leesboeken met als doel dat de leerling ook in de vrije tijd het lezen blijft oefenen. Daarnaast krijgt de leerling elke week teksten met opdrachten mee om thuis te maken (ca. 30-45 minuten per week).

      

     Wilt u ook dat uw zoon/dochter/leerling een goede lezer voor het leven wordt?

     Blijf je lezen, dan blijf je leren!

     Ons aanbod aan leerondersteuning:

     Begrijpend lezen

     Rekenen

     Leren leren

     Spelling

     Dyslexie & Dyscalculie

     Voor Scholen