Begrijpend lezen

Als je begrijpt wat je leest, gaat er een wereld van kennis voor je open

Veel kinderen hebben een hekel aan lezen. Ze vinden het saai, vinden boeken stom of kunnen geen leuke boeken vinden. Ze vinden lezen moeilijk of kunnen wel lezen, maar begrijpen toch niet echt wat ze lezen. Ze zien op tegen lange teksten, moeilijke woorden en helemaal tegen de Cito-toets of IEP-toets Begrijpend Lezen. Ze verliezen hun concentratie, geduld en worden onzeker. Lezen wordt vermeden, waardoor ze onvoldoende leeservaring opdoen om uit te groeien tot volwaardige lezers.
Gelukkig kan het ook anders!

leren leren
high-school_05

Hoe zou het zijn als uw leerling:

 • weer plezier in lezen krijgt?
 • regelmatig een leesboek pakt en uit zichzelf gaat lezen?
 • begrijpt wat hij/zij leest en tot diep tekstbegrip komt?
 • weet hoe moeilijke teksten aangepakt moeten worden?
 • informatie op kan zoeken over een onderwerp in een boek of op internet?
 • leestoetsen ontspannen kan maken?
 • resultaten haalt die bij hem/haar passen?
 • zijn/haar wereldkennis kan uitbreiden door tekstbegrip?
 • een grote woordenschat kan opbouwen?
 • een kritische lezer kan worden?
 • goed kan omgaan met alle schriftelijke en digitale informatie?

Waarom is lezen zo belangrijk?

We staan er als volwassenen niet bij stil dat we kunnen lezen. We doen het gewoon, de hele dag door. Het is een automatisme geworden. Stel je toch eens voor dat je niet zou kunnen lezen? Dan blijf je verstoken van informatie.
Lezen speelt bij alle vakken een belangrijke rol. Een goede lezer begrijpt wat hij/zij leest, verwerft nieuwe kennis en leert zo steeds meer nieuwe woorden kennen. Deze kennis is nodig om vragen en opdrachten goed uit te voeren. Ook bij rekenen!
Kunnen lezen is noodzakelijk om later te kunnen functioneren in de maatschappij. Denk maar eens aan het lezen van een koop- of huurcontract voor een woning, een bijsluiter bij medicijnen, een gebruiksaanwijzing, het lezen van een recept of informatie opzoeken op internet.
Het draait steeds weer om lezen en begrijpen wat je leest. Ongeacht je leeftijd, opleiding of baan.

Dit gaat uw leerling leren:

 • vloeiend lezen van teksten in een passend leestempo (leestechniek);
 • begrijpen waar een tekst over gaat (kern of hoofdgedachte vinden);
 • achter de betekenis komen van moeilijke woorden (woordenschat);
 • begrijpen waarom een schrijver de tekst heeft geschreven;
 • informatie opzoeken in een woordenboek, op internet of in een informatieboek;
 • leesstrategieën om een tekst aan te pakken;
 • verbanden in teksten leggen (bijv. oorzaak/gevolg herkennen);
 • mondeling samenvatten waar een tekst over gaat;
 • in een mindmap het belangrijkste van de tekst samenvatten;
 • omgaan met lange tekst bij toetsen zoals bij aardrijkskunde, geschiedenis etc;
 • omgaan met verschillende soorten teksten en vragen, die ook in toetsen voorkomen.
leerpunt lezen

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Hoe gaan we te werk?

 • intakegesprek om kennis te maken en de hulpvraag te bespreken;
 • diagnostisch onderzoek naar de oorzaak van de leesmoeilijkheden, leesniveau, sterke en minder sterke punten en ondersteuningsbehoeften;
 • leergesprek over werkhouding, zelfvertrouwen, motivatie en de beleving rond het lezen;
 • leerdoelen bepalen;
 • aan de slag met de leerdoelen; instructie, voordoen, samen doen, zelf doen.
 • evaluatie van de leerdoelen;
 • bij achterblijvende leestechniek kan evt. een combinatie gemaakt worden van technisch en begrijpend lezen.

Er wordt gebruikt gemaakt van een handig stappenplan om thematische, rijke teksten uit de jeugdliteratuur aan te pakken. Daarnaast wordt geoefend met teksten en vragen met een specifieke vraagstelling zoals die in toetsen voorkomen.

Het leerpunt aanbod