Spelling

Spelling

Een verhaal schrijven wordt pas leuk als je niet meer over de schrijfwijze van woorden struikelt

Aan de hand van een dictee en spellingonderzoek wordt bekeken met welk type woorden de leerling nog moeite heeft. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de klanktekenkoppeling, het spellingbewustzijn, spellingregels- en strategieën.

De spellingprincipes worden uitgelegd aan de hand van een verdeling in luisterwoorden, net als woorden, regelwoorden en inprentwoorden. 

Er wordt geleerd hoe een woord correct geschreven kan worden in een dictee maar ook in vrije schrijfteksten zoals in een samenvatting of een opstel. Werkwoordspelling wordt daarbij, zo nodig, apart behandeld. Ter ondersteuning kan gebruik gemaakt worden van een stappenplan en een opzoekboekje met de spellingregels. Ook spellingspelletjes en computeroefeningen kunnen onderdeel van het oefenprogramma uitmaken.