Spelling

Wie schrijft, die blijft!

Raakt uw leerling ook de weg kwijt in het oerwoud aan spellingregels van onze taal? Schrijft het steevast 'baker' in plaats van 'bakker' of wordt de letter 'b' een 'd' en geven de klanken 'eu', 'ui' en 'uu' verwarring? Er zitten best wat struikelblokken in onze taal. Wie twijfelt er als volwassene niet af en toe nog eens over een 'd' of 't' bij werkwoordspelling?

leren leren

Hoe zou het zijn als uw leerling:

 • weer plezier krijgt in schrijven en spelling?
 • niet meer bang is om spellingsfouten te maken?
 • de spellingtoetsen op school ontspannen kan maken?
 • resultaten haalt die bij hem/haar passen?
 • uit zichzelf een berichtje of verhaaltje schrijft of typt?
 • een opstel of werkstuk kan schrijven of typen?
 • niet meer zo lang hoeft na te denken over de spellingregels?

Waarom is spelling zo belangrijk?

Een goede spellingvaardigheid heb je op school nodig bij alle vakken. Je moet nu eenmaal weten hoe je de woorden in het Nederlands correct schrijft of typt. Niet alleen bij de taallessen, maar ook bij het beantwoorden van open vragen bij toetsen, het schrijven van een werkstuk of opstel. Je gedachten of kennis wil je goed schriftelijk kunnen overbrengen. Ook in het dagelijkse leven schrijven we ongemerkt heel wat af. We typen een mailtje, maken een boodschappenlijst, schrijven een kaartje voor iemands verjaardag, vullen een formulier in of schrijven een briefje voor de leerkracht. Daarnaast is schriftelijke communicatie in ons werk belangrijk om professioneel over te komen. Een sollicitatiebrief of werkprocedure moet nu eenmaal in correct Nederlands worden opgesteld.

Dit gaat uw leerling leren

Er wordt geleerd hoe een woord correct geschreven kan worden in een dictee, maar ook in vrije schrijfteksten, zoals in een samenvatting of een opstel. Werkwoordspelling wordt daarbij, zo nodig, apart behandeld. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de klanktekenkoppeling, het spellingbewustzijn, spellingregels- en strategieën. Er wordt gebruik gemaakt worden van een stappenplan en een opzoekboekje met de spellingregels. Ook spellingspelletjes en computeroefeningen kunnen onderdeel van het oefenprogramma uitmaken.

leerpunt lezen

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Hoe gaan we te werk?

 • Intakegesprek om kennis te maken en de hulpvraag te bespreken.
 • Diagnostisch onderzoek / dictee naar spellingniveau, beheersing van de spellingregels en onderwijsbehoeften.
 • Leergesprek over zelfvertrouwen, motivatie en de beleving rond het schrijven.
 • Leerdoelen bepalen.
 • Aan de slag met leerdoelen: instructie, voordoen, samen doen, zelf doen.
 • In sommige gevallen is het mogelijk om een combinatie te maken van begeleiding bij technisch lezen en spelling.