Rekenen

Krijg grip op getallen en rekenen wordt weer leuk!

Veel kinderen vinden rekenen een moeilijk vak. Ondanks al het oefenen en stampen lukt het sommige leerlingen maar niet om de tafels in het hoofd te krijgen. Hoofdrekenen, grote getallen, breuken, procenten, metriek stelsel: rekenen wordt abracadabra. Doordat rekenstof na elk blok getoetst wordt, worden uw leerling en u regelmatig geconfronteerd met teleurstellende cijfers. Thuis oefenen valt niet altijd mee en geeft vaak strijd omdat de uitleg anders is dan vroeger.

leren leren

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Rekenen als bouwwerk

Het rekenen kunt u zien als een bouwwerk met gestapelde bouwstenen. Omdat rekenkennis zich gedurende de hele basisschool opbouwt, loop je al snel een achterstand op als je een bouwsteen zoals de tafels van vermenigvuldiging niet beheerst. Als de basis van het rekenen tot 100 niet goed geautomatiseerd is, wordt het moeilijk complexere rekenstof zoals delen en rekenen met breuken en procenten rekenen in de bovenbouw te kunnen volgen. Kinderen haken af, worden onzeker en verliezen hun plezier in rekenen omdat het niet goed lukt. Gelukkig kan het ook anders!

Hoe zou het zijn als uw leerling:

 • weer plezier in rekenen krijgt?
 • zelfvertrouwen heeft bij rekenen?
 • weer kan aanhaken bij de lesstof van de klas of met aanpassingen in het rekenprogramma weer kan groeien?
 • vlot kan hoofdrekenen tot 100?
 • complexe sommen netjes kan oplossen met uitrekenpapier?
 • efficiënte rekenstrategieën goed beheerst?
 • verhaalsommen stap voor stap kan oplossen?
 • de rekentoetsen ontspannen kan maken?
 • resultaten haalt die bij hem/haar passen?

Waarom is rekenen zo belangrijk?

Rekenen doe je onbewust de hele dag door. Bij boodschappen doen, gebruik van openbaar vervoer, op tijd komen voor een afspraak, het koken van een recept of het leggen van een vloer. Voor rekenen geldt - net als bij lezen - dat je het nodig hebt om te kunnen functioneren in de maatschappij. Ongeacht leeftijd, opleiding of beroep.
We weten inmiddels dat leerlingen die moeite hebben met rekenen, later meer kans lopen op problemen met omgaan met geld en daardoor in financiële moeilijkheden kunnen komen.
Met rekenen op de basisschool wordt de basis gelegd voor het analytisch denken bij wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en economie in het vervolgonderwijs. Bij deze vakken wordt er vanuit gegaan dat je de basis van het rekenen onder de knie hebt.

Hoe gaan we te werk?

 • intakegesprek om kennis te maken en de hulpvraag te bespreken;
 • diagnostisch onderzoek naar rekenniveau, sterke en minder sterke punten en ondersteuningsbehoeften;
 • rekengesprek met de leerling over zelfvertrouwen, motivatie en de beleving rond het rekenen;
 • leerdoelen bepalen;
 • aan de slag met de leerdoelen: instructie, voor doen, samen doen, zelf doen;
 • evaluatie van de leerdoelen

Er wordt gewerkt aan de rekenbouwstenen waar de leerling nog moeite mee heeft. Het doel is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lesstof en de materialen die ook in de klas gebruikt worden. De basis van onze lessen zijn concrete rekenmaterialen, handige hulpkaartjes met stappenplannen voor moeilijke sommen, online rekenprogramma’s, rekenspellen, bewegend leren en oefenmateriaal dat aansluit bij de vraagstelling die voorkomt in de toetsen.

leerpunt lezen