Rekenen

Krijg grip op getallen en rekenen wordt weer leuk!

Veel kinderen vinden rekenen een moeilijk vak. Zelf vond ik het als kind ook erg lastig. Gelukkig is het goed gekomen. Ondanks al het oefenen en stampen lukt het soms maar niet om de tafels in het hoofd te krijgen. Hoofdrekenen, grote getallen, breuken, procenten, metriek stelsel: rekenen wordt abracadabra. Doordat rekenstof na elk blok getoetst wordt, wordt uw kind of leerling (en u) regelmatig geconfronteerd met teleurstellende cijfers. Thuis oefenen valt niet altijd mee en geeft vaak strijd omdat de uitleg anders is dan vroeger.

Het rekenen kunt u zien als een bouwwerk met gestapelde bouwstenen. Omdat rekenkennis zich gedurende de hele basisschool opbouwt, loop je al snel een achterstand op als je een bouwsteen zoals de tafels van vermenigvuldiging niet beheerst. Als de basis van het rekenen tot 100 niet goed geautomatiseerd is, wordt het moeilijk complexere rekenstof zoals delen en rekenen met breuken en procenten rekenen in de bovenbouw te kunnen volgen. Kinderen haken af, worden onzeker en verliezen hun plezier in rekenen omdat het niet goed lukt. 
Gelukkig kan het ook anders!

Hoe zou het zijn als uw kind of leerling…

  • Weer plezier in rekenen krijgt?
  • Zelfvertrouwen heeft bij rekenen?
  • Weer kan aanhaken bij de lesstof van de klas of met aanpassingen in het rekenprogramma weer kan groeien?
  • Rekenen niet meer uit de weg gaat en er gewoon aan durft te beginnen?
  • De rekentoetsen ontspannen kan maken?
  • Resultaten haalt die bij hem/haar passen?
  • Beter in zijn/haar vel zit en er thuis rust is omdat het rekenen beter gaat?

  Waarom is rekenen zo belangrijk?

   Rekenen doe je onbewust de hele dag door. Bij boodschappen doen, gebruik van openbaar vervoer, op tijd komen voor een afspraak, het koken van een recept of het leggen van een vloer. Voor rekenen geldt net als bij lezen, dat je het nodig hebt om te kunnen functioneren in de maatschappij. Ongeacht leeftijd, opleiding of beroep.

   We weten inmiddels dat leerlingen die moeite hebben met rekenen, later meer kans lopen op problemen met omgaan met geld en daardoor in financiële moeilijkheden kunnen komen.

    

   Met rekenen op de basisschool wordt ook de basis voor het analytisch denken bij wiskunde in het vervolgonderwijs gelegd. Dit is ook belangrijk voor allerlei andere vakken zoals natuurkunde, scheikunde, biologie, economie etc. Bij deze vakken wordt er vanuit gegaan dat je de basis van het rekenen onder de knie hebt.

   Hoe gaan we te werk?

    • Intakegesprek met ouder(s) en leerling om kennis te maken en de hulpvraag te bespreken.
    • Diagnostisch onderzoek naar rekenniveau, sterke en minder sterke punten en onderwijsbehoeften.
    • Rekengesprek met de leerling over zelfvertrouwen, motivatie en de beleving rond het rekenen.
    • Leerdoelen bepalen.
    • Aan de slag met de leerdoelen: instructie, voor doen, samen doen, zelf doen.
    • Evaluatie van de leerdoelen.

    Het plezier in rekenen staat voorop

    We gaan werken aan de ontbrekende rekenbouwstenen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de lesstof en de materialen die ook in de klas gebruikt worden. We werken met handige hulpkaartjes met stappenplannen voor moeilijke sommen, online rekenprogramma’s, rekenspellen, bewegend leren (b.v. sommen maken met een bal) en oefenmateriaal dat aansluit bij de vraagstelling die voorkomt in de Citotoetsen.
    Omdat plezier in rekenen voorop staat, mogen de leerlingen regelmatig rekenspellen mee naar huis nemen om thuis te spelen. Ook leer ik ze hoe ze bijvoorbeeld de tafels op een leuke manier kunnen oefenen door bewegen. De leerling krijgt elke week rekenoefeningen mee om thuis te maken (ca. 30-45 minuten per week).

     

    Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

    NEEM CONTACT OP

    Begrijpend lezen

    Rekenen rekenen

    Leren leren 

    Spelling spelling

    Dyslexie & Dyscalculie