Voor scholen

Heeft u op school (zorg)leerlingen die vastlopen met leren en heeft u niet voldoende onderwijspersoneel of specialistische kennis in huis om deze leerlingen passend onderwijs te bieden? Het inschakelen van een remedial teacher die uw leerling weer op weg helpen, kan dan een uitkomst zijn.

Sommige leerlingen hebben, al dan niet tijdelijk, extra ondersteuning nodig om goed te kunnen blijven meedoen met het onderwijsaanbod op school. Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld vanwege de scholensluiting en het online onderwijs vanwege Covid-19. Veel leerlingen hebben zich in deze periode niet optimaal kunnen ontwikkelen. Wellicht bestonden de moeilijkheden al voor die tijd en was er al sprake van een leerachterstand, leerstoornis, sociaal emotionele 

problemen of specifieke onderwijsbehoeften. Ook komt het voor dat een leerling vanwege ziekte of andere oorzaken het onderwijs een tijd niet kan volgen. Soms staan leerlingen op de wachtlijst voor een plek in het speciaal basisonderwijs. De reguliere basisschool moet de periode tot overplaatsing dan zien te overbruggen met een passend onderwijsaanbod.

Mogelijkheden voor begeleiding op maat

  • Individuele begeleiding of in kleine groepjes (4-6 leerlingen) bij  technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
  • Dyslexie en dyscalculie of bij een vermoeden daarvan.
  • Leren leren en executieve functies (ook voor middelbare scholen).
  • Zelfvertrouwen, faalangst en mindset.
  • Werkhouding: concentratie, planning, doorzettingsvermogen.
  • Speciale onderwijsbehoeften (b.v. vanwege ADHD of autismespectrumstoornis).

  Hoe zou het zijn als…

   • U weet dat uw leerling de begeleiding krijgt die het nodig heeft?
   • U de leerontwikkeling  ziet groeien en de resultaten omhoog gaan?
   • U de leerling weer met plezier en zelfvertrouwen ziet leren?
   • De leerkracht meer ontspannen kan lesgeven, omdat hij/zij ontlast wordt?
   • U een samenwerkingspartner binnen de school heeft die meedenkt en samen met school het onderwijs passend maakt?
   • U binnen de eigen school onderwijs op maat kunt bieden door samen te werken met een externe onderwijsprofessional?

   Samenwerking met scholen

   Het Leerpunt kan inmiddels bouwen op 15 jaar onderwijservaring en is sinds 2010 gespecialiseerd in leerlingbegeleiding op maat. Soms zijn ouders de opdrachtgever, soms de school van het kind. Het Leerpunt werkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor scholen (basis- en voortgezet onderwijs) in Nissewaard.

   Interesse in leerlingbegeleiding op maat?

   Heeft u als school een maatwerkbudget of onderwijsarrangement voor leerlingen die dat extra steuntje in de rug heel hard nodig hebben bijvoorbeeld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, de subsidieregeling Schoolkracht of ROK-gelden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek via info@hetleerpunt.nl of 06-13054111.  Wilt u meer weten over mijn achtergrond en opleidingen? Kijk dan even op de pagina Over mij op deze website of op mijn LinkedIn profiel.

   Begrijpend lezen

   Rekenen rekenen

   Leren leren 

   Spelling spelling

   Dyslexie & Dyscalculie

   Voor scholen