Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

Dyslexie

Dyscalculie

Hulp op maat voor uw kind of leerling met dyslexie

Heeft uw zoon, dochter of leerling dyslexie? Dan bent u aan het goede adres voor dyslexiebegeleiding.
Er wordt tijdens de begeleiding aandacht besteed aan het omgaan met dyslexie, het vloeiend en vlot leren lezen, leesbegrip en spelling. Door het uitgebreide aanbod aan materialen en werkvormen krijgt de leerling hulp op maat.

Dyslexieonderzoek en vergoede dyslexiebehandeling

Leerlingen in de basisschoolleeftijd met ernstige, enkelvoudige dyslexie of een vermoeden hiervan, verwijzen wij voor eventuele vergoede dyslexiebehandeling en dyslexieonderzoek door naar Leestalent. Leestalent heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten voor de behandeling van dyslexie waardoor vergoeding mogelijk is voor leerlingen die binnen deze regeling vallen. Meer informatie vindt u op Leestalent.

Meer informatie over dyslexie vindt u op Dyslexie Centraal.

Wilt u ook dat uw zoon/dochter/leerling weer plezier krijgt in leren?

Voor wie?

  • Leerlingen met lichte of ernstige dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling via de gemeente.
  • Leerlingen met ernstige dyslexie die ‘uitbehandeld’ zijn (40 – 60 vergoede behandelingen via een zorginstelling) maar toch nog behoefte hebben aan begeleiding.
  • Leerlingen met vermoedelijke dyslexie die nog geen eerdere hulp hebben gehad. Bij deze leerlingen is de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen nog niet vastgesteld waardoor (nog) geen definitieve diagnose gesteld kan worden.
  • Leerlingen die, als gevolg van hun dyslexie, ook moeite hebben met rekenen, het leren van vreemde talen, planning en concentratie, faalangst, motivatie, werkstukken, spreekbeurten, presentaties, samenvattingen, leren leren of de overstap naar het voortgezet onderwijs.

  Dyscalculie begeleiding

  Hulp op maat voor uw kind of leerling met dyscalculie

  Leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie kunnen ook bij Het Leerpunt terecht. Er bestaat geen mogelijkheid voor vergoeding vanuit de gemeente. Deze leerlingen hebben echter wel hulp nodig. In de begeleiding van deze leerlingen wordt met alle betrokkenen naar de mogelijkheden gekeken om zoveel mogelijk te blijven mee doen met de leerstof in de klas. Dit kan naast remedial teaching met advies  

  voor hulp thuis en in de klas (extra instructie, een rekenmaatje, een opzoekboekje met hulpkaartjes voor tafels of moeilijke sommen of met extra hulpmateriaal).Soms is het nodig om een aangepaste leerlijn te volgen. Voor diagnostisch onderzoek naar dyscalculie kunt u terecht bij Microconsult, schoolpsychologisch adviesbureau. Meer informatie vindt u op Microconsult 
  Meer informatie over dyscalculie vindt u op Oudervereniging Balans

  Ons aanbod voor leerondersteuning

  Begrijpend lezen

  Rekenen

  Leren leren

  Spelling

  Dyslexie & Dyscalculie

  Voor Scholen