Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

BEGELEIDING BIJ DYSLEXIE

Hulp op maat voor uw leerling met dyslexie

Heeft uw leerling dyslexie? Dan kan het soms een uitdaging zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen. Als lezen en/of spelling moeilijk zijn, werkt dat door bij alle vakken en kost een schooldag veel energie. Hulp op maat is dan extra belangrijk, zodat de leerling toch goed leert lezen en schrijven en zo het onderwijs kan volgen dat bij zijn/haar capaciteiten past.
Er wordt tijdens de begeleiding aandacht besteed aan omgaan met dyslexie, vloeiend leren lezen, leesbegrip en spelling.

leren leren

Voor wie?

  • leerlingen met lichte of ernstige dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling via de gemeente;
  • leerlingen met ernstige dyslexie die ‘uitbehandeld’ zijn (40–60 vergoede behandelingen via een zorginstelling), maar toch nog behoefte hebben aan begeleiding;
  • leerlingen met vermoedelijke dyslexie die nog geen eerdere hulp hebben gehad. Bij deze leerlingen is de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen nog niet vastgesteld waardoor (nog) geen definitieve diagnose gesteld kan worden;
  • leerlingen die, als gevolg van hun dyslexie, ook moeite hebben met rekenen, het leren van vreemde talen, planning en concentratie, faalangst, motivatie, werkstukken, spreekbeurten, presentaties, samenvattingen, leren leren of de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Dyslexieonderzoek en vergoede behandeling van dyslexie

Leerlingen in de basisschoolleeftijd met ernstige, enkelvoudige dyslexie of een vermoeden hiervan, verwijzen wij voor eventuele vergoede dyslexiebehandeling en dyslexieonderzoek door naar een dyslexiebehandelinstituut, zoals Leestalent of het RID. Meer informatie over dyslexie in het algemeen vindt u op de website van Dyslexie Centraal.

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek

BEGELEIDING BIJ DYSCALCULIE

Hulp op maat voor uw leerling met dyscalculie

Leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie kunnen ook bij Het Leerpunt terecht. Er bestaat geen mogelijkheid voor vergoeding vanuit de gemeente. Deze leerlingen hebben echter wel hulp nodig. Bij de begeleiding van deze leerlingen wordt met alle betrokkenen naar de mogelijkheden gekeken om zoveel mogelijk te blijven mee doen met de leerstof in de klas. Dit kan naast remedial teaching met advies voor thuis en in de klas (extra instructie, een rekenmaatje, een opzoekboekje met hulpkaartjes voor tafels of moeilijke sommen of met extra hulpmateriaal). Soms is het nodig om een aangepaste leerlijn te volgen. Meer informatie over dyscalculie vindt u op Oudervereniging Balans.

leren leren