Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexiebegeleiding

Wij begeleiden in onze praktijk of op school:

  • Leerlingen met lichte of ernstige dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling via de zorgverzekering.
  • Leerlingen met ernstige dyslexie die ‘uitbehandeld’ zijn (40 – 60 vergoede behandelingen via een zorginstelling) maar toch nog behoefte hebben aan begeleiding.
  • Leerlingen met vermoedelijke dyslexie die nog geen eerdere hulp hebben gehad. Bij deze leerlingen is de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen nog niet vastgesteld waardoor (nog) geen definitieve diagnose gesteld kan worden.
  • Leerlingen die, als gevolg van hun dyslexie, ook moeite hebben met rekenen, het leren van vreemde talen, planning en concentratie, faalangst, motivatie, werkstukken, spreekbeurten, presentaties, samenvattingen, leren leren of de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Dyslexieonderzoek en vergoede behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie
Leerlingen in de basisschoolleeftijd met ernstige, enkelvoudige dyslexie of een vermoeden hiervan, verwijzen wij voor eventuele vergoede dyslexiebehandeling en dyslexieonderzoek door naar Leestalent. Leestalent heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten voor de behandeling van dyslexie waardoor vergoeding mogelijk is voor leerlingen die binnen deze regeling vallen. Meer informatie vindt u op www.leestalent.nl.

Indien uw zoon, dochter of leerling niet in aanmerking komt voor bovengenoemde vergoedingsregeling (bijvoorbeeld vanwege de leeftijd of een lichte vorm van dyslexie) dan kunt u ook terecht bij Microconsult, schoolpsychologisch adviesbureau. Meer informatie vindt u op www.microconsult.nl. 
Meer informatie over dyslexie vindt u op www.steunpuntdyslexie.nl


Dyscalculiebegeleiding

Leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie kunnen ook bij ons terecht. Er bestaat geen mogelijkheid voor vergoeding vanuit de gemeente. Deze leerlingen hebben echter wel hulp nodig. In de begeleiding van deze leerlingen bekijken wij met alle betrokkenen naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk te blijven mee doen met de leerstof in de klas. Dit kan naast remedial teaching met advies voor hulp thuis en in de klas (extra instructie, een rekenmaatje, een opzoekboekje met hulpkaartjes voor tafels of moeilijke sommen of met extra hulpmateriaal). Voor diagnostisch onderzoek naar dyscalculie verwijzen wij u door naar Microconsult, schoolpsychologisch adviesbureau. Meer informatie vindt u op www.microconsult.nl. 
Meer informatie over dyscalculie vindt u op www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie