Privacybeleid

Het Leerpunt remedial teaching en coaching gaat zorgvuldig om met uw gegevens, omdat wij uw privacy en die van uw kind en/of leerling belangrijk vinden. Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geeft u duidelijkheid hoe wij met uw gegevens omgaan. Het Leerpunt remedial teaching en coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Het Leerpunt remedial teaching en coaching, Ekensteinlaan 14, 3207 ZH Spijkenisse, telefoon: 06-13054111, e-mail: info@hetleerpunt.nl. Contactpersoon: Esther Vollenga.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Leerpunt remedial teaching en coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, het contactformulier op de website heeft ingevuld of omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of op andere wijze interesse heeft getoond in de dienstverlening (bijvoorbeeld per telefoon, e-mail, WhatsApp of Facebook Messenger).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
 • Contactgegevens van school en evt. andere betrokken partijen: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Gegevens over schoolvorderingen.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek, voortgangsgesprekken, in correspondentie, telefonisch of via andere kanalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het Leerpunt remedial teaching en coaching verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als u daarvoor toestemming heeft gegeven, u deze zelf heeft verstrekt of als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. U kunt hierbij denken aan gegevens van personen jonger dan 16 jaar die door ons begeleid worden, gezondheidsgegevens (b.v. bijzonderheden in de ontwikkeling van de leerling, leer- of gedragsstoornissen, medicatie die van belang is tijdens de begeleiding, gezichtsvermogen, gehoor, algehele welbevinden, bijzonderheden in de gezinssituatie of bijzondere gebeurtenissen) en genetische gegevens (b.v. het voorkomen van dyslexie in de familie).

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetleerpunt.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Het Leerpunt remedial teaching en coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van onze overeengekomen dienstverlening.
 • Verwerken van uw betaling.
 • Overleggen met betrokkenen.
 • Opstellen van een begeleidingsverslag, didactisch onderzoeksverslag of behandelplan.
 • Informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of tarieven, voor het verzenden van onze nieuwsbrief en voor promotie- of marketingdoeleinden.

Deze gegevens verwerken wij op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de klant.
 • Uitvoering van onze overeenkomst.
 • Wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Leerpunt remedial teaching en coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van de begeleiding. Gegevens die van fiscaal belang zijn, hebben een bewaartermijn van 7 jaar.

U ontvangt van Het Leerpunt een nieuwsbrief als u daarvoor toestemming heeft gegeven of als u zich daarvoor heeft ingeschreven. Onder elke nieuwsbrief of e-mailmarketing wordt u de mogelijkheid geboden om uit te schrijven. Uw naam en e-mailadres worden bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft. Na uitschrijven verwijderen wij uw gegevens binnen 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Leerpunt remedial teaching en coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, omdat u toestemming heeft gegeven voor overleg met derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Leerpunt remedial teaching en coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Alle berichtgeving via WhatsApp, Facebook Messenger of andere social media tussen u en Het Leerpunt remedial teaching en coaching wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar gebruikers van die diensten toestemming voor hebben gegeven bij het aangaan van deze internetdiensten.

Het Leerpunt remedial teaching en coaching maakt gebruik van e-mailautomatiseringssysteem ActiveCampaign voor het verzenden van bijvoorbeeld e-mailmarketing, nieuwsbrieven. Ook de formulieren op de website hebben een koppeling met het systeem van ActiveCampaign. ActiveCampaign is gecertificeerd volgens het EU-U.S. Privacy Shield Framework en voldoet daarmee aan de Europese wetgeving.

Cookies
Het Leerpunt remedial teaching en coaching gebruikt functionele en analytische cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies hebben een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en vragen toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Leerpunt remedial teaching en coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek hiervoor indienen via info@hetleerpunt.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Leerpunt remedial teaching en coaching neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Bij het invullen van formulieren via de website worden uw gegevens beschermd door gebruikmaking van reCAPTCHA. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetleerpunt.nl. Het Leerpunt remedial teaching en coaching wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.