Leren leren

Leren leren

Kan uw kind of leerling wel een steuntje in de rug gebruiken bij het leren leren, huiswerk maken of plannen? Het Leerpunt geeft hiervoor speciale trainingen voor leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Klik in het menu op de training van uw keuze voor meer informatie.