Leren leren

Sneller, leuker en makkelijker leren

Kan uw kind of leerling wel een steuntje in de rug gebruiken bij het leren leren, huiswerk maken of plannen?
Het Leerpunt geeft hiervoor speciale trainingen voor leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Maak een keuze voor de gewenste training

SLiM naar de Brugklas
basisschool groep 7/8

SLiM leren leren & plannen
voortgezet onderwijs

Ik leer leren
basis en voortgezet onderwijs