Leren leren

Sneller, leuker en makkelijker leren

Kan uw leerling wel een steuntje in de rug gebruiken bij het leren leren, huiswerk maken of plannen?

Het Leerpunt geeft hiervoor speciale trainingen voor leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs:

De Ring van Putten heeft Esther schooljaar 2021-2022 gevraagd om de training “Ik leer leren” te geven aan een groep leerlingen uit de brugklas en een groep leerlingen uit klas 2, 3 en 4. In samenspraak met de school heeft Esther het programma opgesteld. De training bestond uit 6 bijeenkomsten. Ook kregen de leerlingen een map mee naar huis met de lessen en tips over plannen en organiseren.

Esther heeft voor de school en de leerlingen de leerdoelen, vaardigheden en kwaliteiten van de leerling in een verslag gezet. Onze leerlingen waren erg te spreken over Esther. Esther is ter zake kundig, werkt correct en is goed in de omgang met de leeftijdsgroep.

Thea Heeres en Kevin de Jonge

Voormalig zorgcoördinator OSG De Ring van Putten - Coördinator studievaardigheden en docent geschiedenis OSG De Ring van Putten

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek