Slim leren leren en plannen

Sneller, leuker en makkelijker leren voor middelbare scholieren. Dat is SLiM!

Op de middelbare school is huiswerk dagelijkse kost. Bij sommige leerlingen verloopt het maken van huiswerk redelijk soepel. Maar bij veel leerlingen, die in deze periode ook nog eens in de puberteit komen, gaat dit niet zonder slag of stoot. Dat is niet vreemd. Leren is namelijk een complex proces. Vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, focus, motivatie, planning, concentratie, een doel voor ogen hebben, mindset, werkhouding, omgaan met emoties en tegenslag horen hier allemaal bij. Deze executieve functies zijn in het puberbrein nog volop in ontwikkeling. Leren moet je leren!

leren leren
high-school_05

Herkent u dit? Uw leerling:

 • heeft voortdurend aansporing nodig vanwege uitstelgedrag;
 • is snel afgeleid door mobiele telefoon en computer;
 • heeft problemen met focus, concentratie en motivatie;
 • heeft moeite met het maken van een planning;
 • is gestrest en prikkelbaar voor een toets(week);
 • heeft moeite met hulp vragen en/of accepteren;
 • heeft last van onzekerheid en faalangst bij toetsen;
 • haalt lage cijfers en presteert onder het niveau dat bij hem/haar past;
 • heeft geen plan van aanpak en een gebrek aan leerstrategieën.

Maakt u zich hierover zorgen?

U wilt uw leerling graag gericht helpen, maar u weet niet hoe, of het ontbreekt u wellicht aan voldoende tijd of personeel. Ook merkt u dat leerlingen niet altijd open staan voor hulp van hun ouders. Bovendien ontbreekt het sommige ouders aan tijd en kennis om hun kind hier goed bij te ondersteunen.

Vaak leidt dit tot discussies over cijfers en is het moeilijk goede afspraken over huiswerk te maken.

U wilt graag dat uw leerling uit zichzelf aan het huiswerk begint, laat zien dat het verantwoordelijkheid daarvoor kan dragen en uiteindelijk uitgroeit tot een zelfstandige volwassene.

high-school_35

Hoe kan SLiM leren leren & plannen hierbij helpen?

Met SLiM leren leren & plannen leert uw leerling in zeven modules hoe hij of zij snel, leuk, gemakkelijk en efficiënt kan leren. De training bevat instructiefilmpjes, presentaties, schema’s, checklists, stappenplannen, opdrachten en handige downloads. De visuele wijze waarop de lesstof wordt aangeboden past bij de manier waarop leerlingen in deze tijd leren.

Het geleerde wordt direct in de praktijk toegepast op opdrachten uit de training en het huiswerk van school. De lessen kunnen in eigen tempo worden gevolgd en zijn daardoor eenvoudig in te passen in het schoolrooster en sportschema.

Het starten met de training kan op elk gewenst moment in het schooljaar. Indien er extra begeleiding met een moeilijk onderdeel nodig is, kunnen extra lessen bijgeboekt worden (evt. online via Zoom).

Voor wie?

 • leerlingen die op de middelbare school zitten;
 • leerlingen die een goede start willen maken in het nieuwe schooljaar;
 • leerlingen die hun resultaten willen verbeteren om over te gaan;
 • leerlingen die moeite hebben met leren vanwege bijv. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, TOS, autismespectrumstoornis, aandachts- en concentratieproblemen, werkhoudingsproblemen of beelddenken;
 • (hoog)begaafde leerlingen;
 • leerlingen die op de basisschool niet hebben geleerd hoe ze moesten leren omdat de lesstof (te) gemakkelijk was.

Wat levert de training op?

 • een betere sfeer in huis door minder strijd over huiswerk;
 • een duidelijker doel voor ogen hebben (beter cijfer, over gaan, diploma, toekomst);
 • meer plezier in leren;
 • betere motivatie, concentratie en focus;
 • meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • (zelf)vertrouwen en een positievere houding t.o.v. huiswerk;
 • betere planning;
 • meer inzicht in kwaliteiten, vaardigheden, talenten en leerpunten;
 • meer ontspanning en meer vrije tijd.

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Inhoud training

 • module 1: leervoorwaarden, wat gaat er al goed, doelen stellen
 • module 2: motivatie en mindset
 • module 3: plannen
 • module 4: leerstrategieën, actief leren, samenvatten, mindmappen, woorden en begrippen leren, verbanden leggen, jezelf overhoren
 • module 5: concentratie, afleiding, huiswerkplek
 • module 6: reflecteren na de toets en foutenanalyse maken
 • module 7: huiswerkplan, doelen evalueren en hoe nu verder?
leren leren scholen