Ervaringen

Ervaringen van scholen

Door de schoolsluiting tijdens corona hadden sommige kinderen achterstanden opgelopen op rekenen en begrijpend lezen. Esther heeft bij ons kinderen in kleine groepjes begeleid op beide vakgebieden. We zagen de kinderen groeien en zij liepen hun achterstanden steeds verder in. De leerkrachten kregen nieuwe ideeën aangereikt op het gebied van ondersteunende materialen die zij vervolgens konden inzetten voor de hele groep. Dankzij de inzet van Esther kunnen de meeste kinderen weer meedraaien met het reguliere programma. Daarnaast werkt Esther secuur, houdt ze de voortgang van de kinderen goed bij en betrekt de leerkrachten bij haar werkwijze maar is ze bovenal gewoon een hele lieve juf!

Wij waren als school op zoek naar een aanbieder voor extra ondersteuning op het gebied van technisch lezen en spelling. Via het Leerpunt hebben Esther en Karin deze ondersteuning opgepakt. Onze samenwerking is prettig verlopen. Esther en Karin zijn vriendelijk en toegankelijk. De lessen binnen het ondersteuningsprogramma sluiten aan bij het niveau van de leerlingen en stimuleren de samenwerking tussen de leerlingen. De positieve effecten zijn merkbaar in de klas. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden en besproken met de leerkrachten en intern begeleider. Esther heeft kennis op het gebied van leerprocessen en didactiek. Zij geeft op een positieve manier tips en adviezen aan leerkrachten. Afgelopen schooljaar heeft een deel van onze leerlingen via Het Leerpunt ondersteuning gekregen op het gebied van begrijpend lezen. Wij kijken ernaar uit om onze samenwerking komend schooljaar voort te zetten.

Hele goede ervaringen met Het Leerpunt. Esther is een vrouw met veel kennis, die zij inzet om de kinderen optimaal te begeleiden. Zij weet welke stappen er gezet moeten worden om de kinderen een stap verder te brengen binnen hun ontwikkeling. Doordat ze in haar lessen de “mindset-theorie” meeneemt, aansluit op hun niveau en de manier waarop zij met kinderen omgaat, merk je dat de kinderen meer vertrouwen in zichzelf krijgen. Dit is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. Zij is accuraat in het nakomen van afspraken en altijd bereid mee te denken.

Esther is een gedreven professional die gaat voor haar leerlingen. Zij houdt haar kennis op topniveau door het volgen van trainingen en aanvullende cursussen. Als partner van ouders, leerkrachten en intern begeleiders van scholen zorgt zij voor optimale condities voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ook in de samenwerking als collega is zij betrouwbaar, loyaal en integer en heel prettig om mee te werken. Gewoon een goede professional en een fijn mens!

Sinds ongeveer twee jaar werken wij samen met Het Leerpunt. Dit naar grote tevredenheid. Met name omdat Het Leerpunt nauw samenwerkt met school, afstemt en aansluit. Wat Het Leerpunt doet en inzet voor individuele kinderen en groepjes kinderen, werkt door in ons onderwijs. De samenwerking met Het Leerpunt werkt dus tweeledig. Zo krijgen wij als school tips, adviezen en indien nodig/wenselijk scholing. Het Leerpunt is professioneel als het gaat om inhoud, maar zeker ook in de communicatie, afhandeling en verantwoordelijkheid.

De Ring van Putten heeft Esther schooljaar 2021 -2022 gevraagd om de training “Ik leer leren” te geven aan een groep leerlingen uit de brugklas en een groep leerlingen uit klas 2, 3 en 4. In samenspraak met de school heeft Esther het programma opgesteld. De training bestond uit 6 bijeenkomsten. Ook kregen de leerlingen een map mee naar huis met de lessen en tips over plannen en organiseren.

Esther heeft voor de school en de leerlingen de leerdoelen, vaardigheden en kwaliteiten van de leerling in een verslag geschreven.  Onze leerlingen waren erg te spreken over Esther. Esther is ter zake kundig, werkt correct en is goed in de omgang met de leeftijdsgroep.

Ervaringen van ouders

“Onze dochter heeft op de basisschool angst ontwikkeld voor de Citotoetsen. We hebben het hier meerdere malen met de verschillende juffen over gehad, maar dit bleek helaas geen vruchten af te werpen. We dachten steeds: “ach het gaat wel over.” Toen kwam ze echter in groep 7, waar ze de Entreetoets moest maken. Hier kwam een heel ander beeld uit dan wat wij verwacht hadden. Bovendien droomde ze er zelf van om naar de Theaterschool te gaan. We hebben haar intelligentie laten testen en hier kwam inderdaad uit dat zij tijdens de Citotoetsen een angst ontwikkeld had, waardoor zij niet optimaal kon presteren. We zijn toen bij Esther terecht gekomen en zij is met onze dochter aan het werk gegaan. De tools die zij haar heeft meegegeven voor zo’n angstmoment tijdens een toets hebben echt geholpen. Esther zet het kind centraal en kijkt welke strategie het beste bij hem/haar past. Echt top. Onze dochter heeft in groep 8 haar Cito Eindtoets vervolgens gemaakt zonder tranen en angst. Hieruit kwam een uitslag die geheel geheel paste bij haar kunnen en de intelligentietest. Esther, nogmaals hartelijk dank, dat ze mede dankzij jou heeft kunnen laten zien wat ze echt kan.”

“Wij merken aan onze dochter dat ze de hulp heel fijn vindt en ze is er heel positief over. Ik wil ook even zeggen dat ik het heel prettig vind zoals je ons op de hoogte houdt. Bedankt hiervoor.”

“Het gaat steeds beter met onze zoon en ik denk dat we op het goede pad zitten. Door de begeleiding hebben we genoeg handvatten om verder te gaan. Zo is er nu een strakkere huiswerkplanning gemaakt, waardoor hij beter is voorbereid op de toetsen. De grote beren zijn een stuk kleiner geworden! Daarnaast gaat het slapen een stuk beter, omdat onze zoon weet dat hij het aan kan. We zijn heel blij met jou!”

“Vóór de begeleiding van Esther kwam onze dochter uit groep 7 bijna elke dag met buikpijn, misselijkheid en duizeligheid uit school. Ze had zo’n moeite met rekenen, dat ze er een hekel aan had gekregen. Daarnaast werden haar cijfers steeds slechter en merkten wij dat ze een aantal sommen niet goed uit kon rekenen. We hebben toen de hulp ingeschakeld van Esther en sindsdien gaat het veel beter. De opgelopen achterstand is weg en onze dochter haalt goede resultaten, waardoor ze beter in haar vel zit. Ze is zelfs rekenen weer leuk gaan vinden! Dankzij Esther gaat ze nu weer met plezier naar school. Wij zijn erg tevreden!”

“Hoi Esther, mijn dochter heeft vandaag een rekentoets gehad en we hebben groot nieuws… ze heeft een 9,3!! We zijn heel blij. Echt waar, een 9,3!”

“Heel erg bedankt voor alle goede hulp en heel erg bedankt dat je me hebt geholpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Ik snap rekenen nu eindelijk goed en ik weet ook hoe ik moet leren voor een toets.”

“Hoi Esther, het is niet te geloven maar onze zoon heeft het boek uitgelezen dat je had meegegeven. Ook onze jongere dochter heeft inmiddels het andere boek bijna uit. Zoals je al gewaarschuwd had: ze zijn besmet met het leesvirus!”

“Misschien wil ik later ook wel mensen helpen zoals u dat doet. Het heeft mij namelijk geholpen, want ik heb nu veel meer zelfvertrouwen!”

“Ik ben heel blij met je hulp. Thuis vertelt onze zoon niet zoveel over zijn ervaringen op school, dus we kunnen niet goed peilen of hij echt goed in zijn vel zit. Ook maken we ons zorgen om zijn cijfers. Fijn dat hij bij jou toch kan vertellen waar hij moeite mee heeft en dat jullie samen een oplossing daarvoor kunnen vinden!”

“Ik ben erg blij dat je mijn dochter zo goed helpt. Haar zelfvertrouwen is omhoog gegaan door de lessen. Ook al zijn we nog maar net begonnen, ik kan nu al vooruitgang zien. Zo had ze voor haar eerste rekentoets een 7,9. Ze was zo blij!

“Onze dochter zit dit jaar in een hele drukke klas en heeft hier veel last van. Door de chaos om haar heen lukt het haar vaak niet haar werk af te maken. Door de individuele begeleiding kan ze toch nog zo veel mogelijk leren in haar laatste jaar voor de middelbare school. Ze vindt dit erg fijn!”

“Onze dochter is heel blij met je hulp. Ze vindt het prettig om met jou de sommen te oefenen die ze in de klas zo lastig vindt. De extra uitleg die ze hierbij krijgt is een hele opluchting voor haar. Nu begint ze uit zichzelf aan het huiswerk, ook voor rekenen. Fijn!”

“Mijn dochter vindt jouw manier van begeleiden en hulp bieden erg prettig, omdat je zo aardig bent voor haar. Hierdoor is ze erg gemotiveerd om haar best te doen. Het boek dat je laatst had meegegeven om thuis te lezen heeft ze al uit! Wij waren erg verbaasd, omdat ze lezen hiervoor helemaal niet leuk vond. Inmiddels is ze al bezig in het tweede deel!”

“Mijn zoon heeft veel goede ervaringen met jou tijdens de begeleiding. Zo vindt hij het fijn dat je hem vaak een compliment geeft en dat je een positieve aanpak hebt. Hij voelt zich op zijn gemak bij jou. Dat vind ik als moeder erg prettig!”

“Onze dochter heeft bij Esther geleerd hoe ze beter met haar emoties kan omgaan. Ze was vaak boos en gefrustreerd doordat het rekenen niet lukte. Zo had ze veel moeite met klokkijken. Nu heeft ze meer zelfvertrouwen gekregen in het rekenen en heeft ze er meer plezier in. Dat vind ik erg belangrijk!”

“Mijn zoon heeft door de begeleiding weer plezier met rekenen. Hij maakt uit zichzelf zijn huiswerk, in plaats van dat ik hem steeds aan moet sporen. Wat een vooruitgang!”

“Na de cursus leren leren bij Esther te hebben gevolgd, haalt mijn zoon betere cijfers voor rekenen en wiskunde. Laatst kwam zijn mentor zelfs naar me toe, met de vraag of mijn zoon ergens geleerd heeft te plannen, aangezien hij dit zo goed uit zichzelf doet. Supertrots!”

“Onze dochter had altijd veel moeite met begrijpend lezen en vond toetsen maken lastig door de piekergedachten die ze had. Door de begeleiding is haar zelfvertrouwen gegroeid en maakt ze zich niet meer zo’n druk om de toetsen. Ze voelt zich veel sterker nu ze weet dat ze controle heeft over haar gedachten. Credits voor jou, Esther!”

“Ik ben erg blij dat het rekenen bij mijn dochter beter gaat. Ze haalt nu goede cijfers en haar werkhouding in de klas is ook verbeterd. Ze let beter op en kan zich nu goed concentreren tijdens de les. Ook met het begrijpend lezen is ze erg vooruit gegaan. Dankzij het oefenen op de computer heeft ze grote sprongen gemaakt.”

“Ik ben heel enthousiast over de begeleiding met begrijpend lezen. Mijn dochter heeft door deze extra lessen een betere werkhouding en concentratie in de klas. Ook het huiswerk maken is geen strijd meer. Ze leest tegenwoordig uit zichzelf een tijdschrift of boek voordat ze gaat slapen. Laatst vroeg ze zelfs of ze het volgende deel van ‘De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen’ mocht kopen! Ze heeft echt een sprong gemaakt. Super.”

“De extra rekenlessen waren voor onze dochter het steuntje in de rug dat zij nodig had. We hadden veel eerder deze lessen moeten nemen! Mocht het blijken dat de middelbare school tegenvalt, dan komen we zeker bij je terug!”

“Onze dochter krijgt sinds kort begeleiding voor rekenen en is zeer enthousiast hierover. De extra uitleg en aanmoediging doen haar erg goed. Vroeger was er vaak ruzie over het maken van het huiswerk, maar nu gaat ze uit eigen beweging het rekenwerk maken. Dit slaat ook over op de andere vakken: ze neemt veel meer haar eigen verantwoording hiervoor. Ook haar zelf
vertrouwen is enorm gegroeid. We zijn erg blij met dit resultaat!”

“Onze zoon heeft veel aan je leren leren training gehad. We merken dat hij nu beter weet hoe hij plannen, samenvatten en zijn werkhouding aan moet pakken (soms zelfs beter dan zijn klasgenoten!). Dat geeft rust en zekerheid met zijn nieuwe start in de brugklas. Hij is er nu goed van bewust wat zijn sterke en zwakke kanten zijn. Mede dankzij jou hebben we weer een gemotiveerde jongen! Bedankt!”

“We hebben met onze zoon thuis geoefend met het huiswerk van de redactiesommen. Het gaat tot nu toe erg goed. Verder valt mij op dat hij goed weet hoe hij sommen moet uitrekenen. Of het nu plus, min, keer of delen is, hij ziet het. Hij rekent ook steeds meer uit zijn hoofd. Ik ben trots op hem. We gaan de goede kant op!”