Tarieven

Tarieven schooljaar 2021-2022 en algemene voorwaarden

Pakket met leskaart voor 12 individuele lessen van 45 min. + 15 min. voorbereidingstijd, inclusief:

 • Begeleidingslocatie in overleg: op school, in de praktijk of online (via Zoom).
 • Gratis intakegesprek.
 • Aandacht voor leren leren.
 • Didactisch onderzoek.
 • Voortgangsgesprek met ouders en/of school.
 • Lesmateriaal voor drie maanden.

Tarief voor ouders (tarief scholen is op aanvraag):

Bij betaling in drie termijnen: € 215,00 per maand.
Bij betaling in één keer: € 630,00

Tarieven voor leren leren en coaching zijn te vinden op de betreffende pagina.

Vergoeding
Het is niet eenvoudig om in aanmerking te komen voor vergoeding voor remedial teaching. Kunt u de kosten met uw inkomen niet dragen, dan kunt u bij de gemeente wellicht een beroep doen op Bijzondere Bijstand. Ook is het in sommige gevallen mogelijk kosten af te trekken van de belasting of een kindgebonden budget aan te vragen.


Aanvullende informatie en algemene voorwaarden
voor begeleiding in de praktijk, op scholen of online

 Afmelding lessen

 1. Bij verhindering kunt u de afspraak 24 uur van te voren per WhatsApp, sms, telefoon of e-mail afzeggen. De gereserveerde tijd wordt anders in rekening gebracht. In overleg kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip. Zie ook de Coronamaatregelen hieronder.
 2. In geval van ziekte of verhindering behoudt Het Leerpunt zich het recht voor de afspraak te verzetten of voor een vervangende begeleider te zorgen.

Tarieven en facturering

 1. Na de eerste begeleiding ontvangt u de rekening per e-mail. Betalingen kunnen, in overleg, ineens binnen 14 dagen na factuurdatum gedaan worden of bij termijnbetalingen binnen het afgesproken aantal termijnen.
 2. Onderwijs is vrijgesteld van BTW. Remedial teaching en leren leren vallen onder deze vrijstelling. Voor coaching wordt 21% BTW in rekening gebracht.
 3. Voor het opstellen van een didactisch onderzoeksverslag of behandelplan wordt het uurtarief in rekening gebracht.
 4. De geldende tarieven zijn te vinden op: https://www.hetleerpunt.nl/tarieven/.

Aansprakelijkheid

 1. Het Leerpunt kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor achterblijvende of tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van de leerling.
 2. Het Leerpunt is niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen onderweg, van of naar de praktijk of leslocatie of voor schade op de leslocatie.

Privacy

De privacyverklaring van Het Leerpunt vindt u op https://www.hetleerpunt.nl/privacybeleid/.

Coronamaatregelen

 1. Wees bij begeleiding in de praktijk op tijd, maar niet meer dan vijf minuten voor aanvang van de les.
 2. Bij een of meer van de volgende klachten bij de leerling of bij de remedial teacher wordt de les afgezegd en/of verplaatst: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts. De les kan in dit geval ook binnen 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
 3. De remedial teacher houdt 1,5 meter afstand tot leerlingen vanaf 12 jaar en tot volwassenen.
 4. Er worden geen handen geschud.
 5. Voor aanvang van de remedial teaching worden de handen gedesinfecteerd of gewassen.
 6. Hoesten en niezen in de elleboog.
 7. Iedere leerling krijgt eigen materiaal of het materiaal wordt na elke begeleiding schoongemaakt.
 8. De werkplek wordt na elke begeleiding gereinigd.
 9. Intakegesprekken in de praktijk vinden met maximaal één ouder/verzorger plaats.
 10. De richtlijnen van het RIVM en de aanbevelingen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers worden gehanteerd.

De tekst op deze website is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.